JA slide show
 
Home
ติดตามนิเทศพระสอนศีลธรรมในสถานศึกษา
วันพุธที่ 15 สิงหาคม 2012 เวลา 05:37

ศูนย์ปฏิบัติการพระสอนศีลธรรมในสถานศึกษา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดโครงการติดตามนิเทศพระสอนศีลธรรมในสถานศึกษา เพื่อนำผลการติดตามนิเทศไปปรับปรุงการดำเนินการของศูนย์ปฏิบัติการ และเพื่อเป็นการเยี่ยมเยียนสถานศึกษาด้วย ซึ่งได้ติดตามและนิเทศทั้ง สพป.และ สพม.(กดเม้าท์ซ้ายที่นี่ดูภาพใหญ่)
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันอังคารที่ 24 กรกฏาคม 2012 เวลา 08:16 
อบรมพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฏาคม 2012 เวลา 07:47

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการพระสอนศีลธรรมจังหงวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดอบรมพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนและครูพี่เลี้ยง ประจำปี 2555 ณ วัดคลองวาฬ อำเภอเมืองฯ มีผู้่เข้าร่วมอบรมประมาณ 200 รูป/คน โดยมีพระธรรมปริยัติเวที เจ้าคณะภาค 15 เป็นประธานเปิดการอบรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพระสอนศีลธรรมและครูพี่เลี้ยงในสถานศึกษา เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2555
 
พุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
วันพุธที่ 29 ตุลาคม 2008 เวลา 14:59

 
พระมหาธาตุเจดีย์ ภักดีประกาศ (นามพระราชทาน)
วันพฤหัสบดีที่ 05 พฤษจิกายน 2009 เวลา 03:39

พระมหาธาตุเจดีย์  ภักดีประกาศ (นามพระราชทาน)   เป็นพระมหาธาตุเจดีย์ขนาดใหญ่ที่มีความสวยงามวิจิตรตระการตาเป็นอย่างยิ่ง  คณะสงฆ์และพสกนิกรผู้จงรักภักดีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ร่วมใจกันสร้างขึ้นเพื่อน้อมเกล้าถวายเป็นพระราชกุศล  เนื่องในวโรกาสที่พระองค์ทรงครองราชย์เป็นปีที่  ๕๐   โดยมี นายสวัสดิ์  โชติพานิช (อดีตประธานศาลฎีกา)  เป็นประธานโครงการ  ได้รับการออกแบบจากนายช่างประจำสำนักพระราชวัง  โดย  ม.ร.ว.มติรารุณ   เกษมศรี  พระมหาธาตุเจดีย์  ภักดีประกาศ  เป็นพระมหาธาตุเจดีย์ที่ทรงไว้ซึ่งสถาปัตยกรรมอันยอดเยี่ยมวิจิตรบรรจงเป็นเลิศมีความสูงถึง  ๕๐  เมตร  กว้าง  ๕๐  เมตร  ยาว  ๕๐  เมตร  ตั้งอยู่ในพื้นที่กว่า  ๓  ไร่  พระมหาธาตุเจดีย์  ภักดีประกาศ  เป็นความภาคกูมิใจของชาวไทยไปอีกนานเท่านาน.

 
วิสัยทัศน์พันธกิจ
วันพุธที่ 29 ตุลาคม 2008 เวลา 14:48

                   พัฒนากิจการพระพุทธศาสนา  สนองงานคณะสงฆ์  พุทธศาสนิกชนมีความสุขด้วยหลักพุทธธรรมนำสังคมสู่สันติสุข

วิสัยทัศน์
พระพุทธศาสนามีความเจริญมั่นคง
พุทธศาสนิกชนเข้มแข็งมีความสุขด้วยหลักพุทธธรรม
ส่งเสริมศีลธรรมคํ้าจุนสังคม


พันธกิจ
ให้การอุปถัมภ์คุ้มครองพระพุทธศาสนา
ส่งเสริมการเผยแผ่หลักธรรมให้ประชาชน
นำไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ได้จริง


ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพที่
ดีมีคุณธรรมนำความรู้
และสามารถปรับตัวสู่สังคมฐานความรู้

 

อ่านเพิ่มเติม...
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

เจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์

 
       พระธรรมปริยัติเวที
       เจ้าคณะภาค ๑๕        พระเทพสิทธิวิมล
  เจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์


        พระราชสุทธิโมลี
   เจ้าคณะจังหวัดประจวบฯ(ธ)

ผู้บริหารระดับจังหวัด


      นายวีระ ศรีวัฒนตระกูล
       ผู้ว่าราชการจังหวัด


      นายสนธยา เสนเอี่ยม
      ผู้อำนวยการสำนักงาน

www.pkn.onab.go.th

หนังสือธรรมะ


 กดเม้าท์อ่านคู่มือมนุษย์

ขณะนี้มีผู้ชม

เรามี 5 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ลงนามถวายพระพรบริการข้อมูลข่าวสาร       เลือกคำศัพท์ตามตัวอักษร
                      
                      
           
โดยพระธรรมกิตติวงศ
ขอขอบคุณ
สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง
เอื้อเฟื้อข้อมูล

แนะนำสถานที่ปฎิบัติธรรม

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด


 

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

ลิ้งค์ส่วนราชการแบบสำรวจความคิดเห็น

คุณเข้าวัดเพื่ออะไร