วัดคลองวาฬ พระอารามหลวง

                 วัดคลองวาฬ พระอารามหลวง  

                   

 วัดคลองวาฬเป็นพระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ ตั้งเมื่อ พ.ศ.2466 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2542 วัดคลองวาฬ เริ่มสร้างในสมัยใดไม่มีหลักฐานปรากฏแน่ชัด แต่สันนิษฐานว่าสร้างมาก่อนที่จะเป็นเมืองคลองวาฬ เดิมทีวัดคลองวาฬไม่ได้ตั้งอยู่ในสถานที่ปัจจุบันนี้ แต่ได้ย้ายสถานที่ถึง 3 ครั้ง 3 แห่งก่อนที่จะมาตั้งอยู่ในที่ปัจจุบัน การหาหลักฐานที่แน่ชัดไม่ได้ก็คงเพราะเมืองคลองวาฬสมัยก่อนเป็นเมืองหน้าด่านที่ต้องรับศึกพม่าโดยตลอดทำให้การที่จะสร้างวัดให้มั่นคงถาวรเป็นไปได้ยาก แม้แต่จวนเจ้าเมืองก็ไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่าอยู่ที่ใด ปัจจุบันวัดคลองวาฬอยู่ห่างจากเมืองประจวบคีรีขันธ์ไปทางทิศใต้ประมาณ 9 กิโลเมตร การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ  รูปที่ 1 พระรุ่ง ภูระหงส์  รูปที่ 2 พระพุ่ม สอนสอด รูปที่ 3 พระเกี้ยน  รูปที่ 4 พระเหลือ พูลสวัสดิ์ รูปที่ 5 พระนิ่ม รูปที่ 6พระจวง ส่วนน้อย รูปที่ 7 พระกรี คงหนุน รูปที่ 8 พระสุเมธีวรคุณ (หลวงพ่อโถ ถาวรนันท์)  รูปที่ 9 พระราชธรรมาภรณ์ (หวล สุขิโต)  รูปที่ 10 พระเทพสิทธิวิมล (ละเอียด สุทนฺโต) ด้านการศึกษา มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. 2478 โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. 2510

ที่มา : หนังสือประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 22

 

            

            


image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 833,880