ทำเนียบบุคลากร

 บุคลากรสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

นายวันเฉลิม ฮกชุน
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 กลุ่มอำนวยการและกิจการพระพุทธศาสนา 

นางสาวเจนจิรา สุริสาร
นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการพระพุทธศาสนา
 

นางชลรัตน์ ชูช่วย
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางสาวกชนิภา นิลวงค์
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นายสรายุทธิ์ เกษรบัวขาว
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

นางสาวศรีรัตน์ ธรรมมะธะโร
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
 (ว่าง)
นักวิชาการศาสนา
นางอารีย์วรรณ อยู่พิทักษ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 

นายอนุวัติ อบเทียน
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวรัตนา บุญรอด
พนักงานทำความสะอาด


                                                                                 


image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 834,163