วัดเกาะหลัก พระอารามหลวง

        

วัดเกาะหลัก พระอารามหลวง

          วัดเกาะหลัก พระอารามหลวง เป็นพระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ ตั้งอยู่เลขที่ 306 ถนนสละชีพ ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ.2459 ชื่อวัดตั้งตามชื่อตำบล เป็นวัดที่สร้างขึ้นโดยประชาชนที่อยู่ในตำบลเกาะหลัก มีหลวงพ่อจ้อยซึ่งเดินธุดงค์มาจากฝั่งตะวันออกเป็นผู้นำ สร้างเมื่อไรไม่ปรากฏหลักฐาน ในสมัยต่อมาวัดนี้ได้ใช้เป็นที่ถือน้ำพิพัฒสัตยาของข้าราชการ นอกจากนั้นวัดเกาะหลักยังตั้งมาพร้อมกับการตั้งเมืองประจวบคีรีขันธ์จึงนับว่าเป็นวัดคู่เมืองที่สำคัญ วัดเกาะหลักได้รับการอุปถัมภ์จากประชาชนตลอดมาจนถึงปัจจุบัน 

ที่มา : หนังสือประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 22
ภาพถ่าย : ประสพโชค จิตไชยชาญ


image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 833,880