วันที่ 21 ก.ย.2565 พิธีถวายเทียนพรรษาพระราชทาน ในโครงการถวายเทียนพรรษามหามงคลเพื่อแผ่นดิน ปี 2565 ทรงอธิษฐานจิตอนุโมทนา ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ วัดราชายตนบรรพต อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

    วันพุธที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 15.30 น. ณ อุโบสถวัดราชายตนบรรพต อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายเสถียร เจริญเหรียญ ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธีถวายเทียนพรรษาพระราชทาน ในโครงการถวายเทียนพรรษามหามงคลเพื่อแผ่นดิน ปี 2565 ทรงอธิษฐานจิตอนุโมทนา ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานแด่วัดราชายตนบรรพต โดยมีพระปลัดไพโรจน์ วิโรจโน เจ้าอาวาสวัดราชายตนบรรพต เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมคณะสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ มีนายยุทธ ศิริบุญรักษา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดหัวหิน พลตรี โฆสิตพงษ์ นิลเอก ผู้บัญชาการโรงเรียนนายสิบทหารบก นายพลกฤต พวงวลัยสิน นายอำเภอหัวหิน นางสาวเบญจวรรณ มีเผือก หัวหน้าสำนักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายอติชาติ ชัยศรี รองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงานต่างๆ จากทุกภาคส่วนเข้าร่วมประกอบพิธี หลอมรวมใจทำกิจกรรมประกอบความดี เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และน้อมเกล้าฯถวายเป็นพระราชกุศล
     ในการนี้ นางณภัสนันท์ ฉัตรธนาภัคสิริ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีและปฏิบัติพิธีร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 182,518