ทำเนียบบุคลากร

 บุคลากรสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

นางณภัสนันท์ ฉัตรธนาภัคสิริ
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 กลุ่มอำนวยการและกิจการพระพุทธศาสนา 

 

 

(ว่าง)
นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการและกิจการพระพุทธศาสนา
 

นางสาวเจนจิรา สุริสาร
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางชลรัตน์ ชูช่วย
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นางสาวกชนิภา นิลวงค์
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

นายสรายุทธิ์ เกษรบัวขาว
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นางสาวศรีรัตน์ ธรรมะธะโร 
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นางอารีย์วรรณ อยู่พิทักษ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 

นายอนุวัติ อบเทียน
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวรัตนา บุญรอด
พนักงานทำความสะอาด


                                                             


image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 182,461