วันที่ 21 ก.ย.2565 พระราชรัตนวิสุทธิ์ เจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล และสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี ณ วัดอานันท์ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

       วันพุธที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 08.00 น. พระราชรัตนวิสุทธิ์ เจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล และสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดี โดยมี นายเสถียร เจริญเหรียญ ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ นายอำเภอหัวหิน หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนร่วมพิธีบวงสรวงเทพยดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แห่เครื่องพุทธสักการะเวียนรอบอุโบสถ 3 รอบ วางพานพุ่มเครื่องราชสักการะ กล่าวราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลและสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี ต่อด้วยพิธีอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ ประดิษฐานยังหอสวดมนต์ ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศล ถวายภัตตาหารเพล และถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ จากนั้นร่วมปลูกต้นไม้บริเวณด้านข้างอุโบสถ 

      ในการนี้ นางณภัสนันท์ ฉัตรธนาภัคสิริ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีและปฏิบัติพิธี ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
      วัดอานันท์มีประวัติความเป็นมาอันเกี่ยวเนื่องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยชื่อวัดมีที่มาจากพระนามของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทร สืบเนื่องจากเมื่อปี พ.ศ. 2516 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เสด็จเยี่ยมราษฎรและโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ และเสด็จเยี่ยมที่พักสงฆ์ในพื้นที่ พระองค์ตรัสกับหลวงพ่อเอื้อน กันตสีโล หัวหน้าที่พักสงฆ์ในขณะนั้น และทรงเห็นว่าที่พักสงฆ์ยังไม่มีชื่อ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงเห็นว่าโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนได้พระราชทานชื่อว่าโรงเรียนอานันท์แล้ว ที่พักสงฆ์ ซึ่งอยู่ใกล้โรงเรียนก็ควรจะใช้ชื่อเดียวกัน ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจึงมีชื่อว่าที่พักสงฆ์อานันท์ และได้รับการตั้งเป็น "วัดอานันท์" เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2558 นอกจากนี้ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบรมวงศานุวงศ์ ได้ทรงมาเยี่ยมเยือนราษฎรในพื้นที่ดังกล่าวหลายครั้ง เพื่อให้ความช่วยเหลือราษฎร และมีโครงการตามพระราชดำริ ชื่อโครงการหมู่บ้านสหกรณ์ห้วยสัตว์ใหญ่
      พระราชรัตนวิสุทธิ์ เจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ส่วนราชการ และประชาชน จึงร่วมดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาวัดอานันท์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลและสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 834,163