วันที่ 1 สิงหาคม 2565 คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ ประจำหนกลาง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการฯ หมู่บ้านรักษาศีล 5 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ วัดหาดขาม หมู่ที่ 3 ตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

    วันที่ 1 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ ประจำหนกลาง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการฯ หมู่บ้านรักษาศีล 5 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ วัดหาดขาม หมู่ที่ 3 ตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยได้รับเมตตาจากพระเทพเสนาบดี ประธานคณะกรรมการฯ หนกลาง พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ส่วนกลาง คณะกรรมการฯ หนกลาง พระราชสุทธิโมลี เจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ธ) พระราชรัตนวิสุทธิ์ เจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พระครูโกศลสุภกิจ เจ้าคณะอำเภอกุยบุรี เจ้าคณะตำบลในเขตอำเภอกุยบุรี พระครูอภิรมธรรมรักษ์ เจ้าอาวาสวัดหาดขาม และเจ้าอาวาสในพื้นที่ โดยมีนายกิตติพงศ์ สุขภาคกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย นายสินาทร โอ่เอี่ยม ปลัดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายมนตรี ลังกาพินธุ์ นายอำเภอกุยบุรี นางณภัสนันท์ ฉัตรธนาภัคสิริ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด นายอำนวย คงถอด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาดขาม นายบุญรอด เขียวเพชร นายก อบต.หาดขาม นายศรีสวัสดิ์ บุญมา กำนันตำบลหาดขาม นายเทิดศักดิ์ อิ่มโอฐ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่
     ในการนี้ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปฏิบัติหน้าที่ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการฯ หมู่บ้านรักษาศีล 5 ดังกล่าว

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image วิดีโอ

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 111,354