พศจ.ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมออกตรวจการคณะสงฆ์อำเภอหัวหิน ตำบลหนองพลับเขต 2 จำนวน 7 วัด

      วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 08.00 น. พระราชรัตนวิสุทธิ์ เจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วย พระครูวิจิตรธรรมวิภัช เจ้าคณะอำเภอหัวหิน พระครูสิริสุภกิจ รองเจ้าคณะอำเภอหัวหิน และพระสังฆาธิการในพื้นที่ ออกตรวจการคณะสงฆ์อำเภอหัวหิน ตำบลหนองพลับเขต 1 จำนวน 7 วัด ได้แก่  1. วัดหนองพลับ 2. วัดเนินตะเคียน 3. วัดห้วยไทรงาม 4. วัดพรหมยานรังสรรค์ 5. วัดอานันท์ 6. วัดละเมาะ และ 7.วัดดอนเสือหมอบ การนี้ นางณภัสนันท์ ฉัตรธนาภัคสิริ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมออกตรวจการคณะสงฆ์อำเภอหัวหินในครั้งนี้ เพื่อร่วมถวายความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานร่วมกันในภารกิจของคณะสงฆ์ต่อไป  


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 93,052