ลงพื้นที่ตรวจสอบการขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา วัดบ้านทุ่งเคล็ด อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์

วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2565 นางณภัสนันท์ ฉัตรธนาภัคสิริ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นคณะกรรมการลงพื้นที่ตรวจสอบการขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา ณ วัดบ้านทุ่งเคล็ด อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์


image รูปภาพ
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 81,424