ขอน้อมกราบถวายมุทิตาสักการะ พระเทพสิทธิวิมล เจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เจ้าอาวาสวัดคลองวาฬ พระอารามหลวง ในโอกาสรับพระบัญชา สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะภาค 15

     สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขอน้อมกราบถวายมุทิตาสักการะ พระเทพสิทธิวิมล เจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เจ้าอาวาสวัดคลองวาฬ พระอารามหลวง ในโอกาสรับพระบัญชา สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะภาค 15 เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี เจ้าคณะใหญ่หนกลาง เป็นผู้มอบพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชแต่งตั้งพระสังฆาธิการให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะภาค จำนวน ๖ รูป ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลาง
๑.พระเทพปริยัติมุนี วัดหงส์รัตนาราม กรุงเทพมหานคร เจ้าคณะภาค ๑
๒.พระธรรมโพธิมงคล วัดนิมมานรดี กรุงเทพมหานคร เจ้าคณะภาค ๒
๓.พระพรหมกวี วัดกัลยาณมิตร กรุงเทพมหานคร เจ้าคณะภาค ๓
๔.พระเทพคุณาภรณ์ วัดเทวราชกุญชร เจ้าคณะภาค ๑๓
๕.พระเทพศาสนาภิบาล วัดไร่ขิง จังหวัดนครปฐม เจ้าคณะภาค ๑๔
๖.พระเทพสิทธิวิมล วัดคลองวาฬ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เจ้าคณะภาค ๑๕
     การนี้ นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เลขาธิการมหาเถรสมาคม อ่านพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช พร้อมด้วยนายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ข้าราชการ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมพิธี ณ พระมหามณฑปเฉลิมพระเกียรติ วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร


image รูปภาพ
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 834,495