วันที่ 20 - 25 มกราคม 2566 พศจ.ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมงานมหกรรมหมู่บ้านรักษาศีล 5 ต้นแบบ และการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สัมมาชีพชุมชน และ OTOP ระดับประเทศ  ณ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง อ.สามพราน จ.นครปฐม 

        วันที่ 20 - 22 มกราคม 2566 นางพิชชาวริน ชนะคุ้ม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วย นางสาวเจนจิรา สุริสาร นักวิชาการศาสนาชำนาญการ และนางสาวกชนิภา นิลวงค์ นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ร่วมงานมหกรรมหมู่บ้านรักษาศีล 5 ต้นแบบ และการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สัมมาชีพชุมชน และ OTOP ระดับประเทศ  ณ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง อ.สามพราน จ.นครปฐม  โดยในพิธีเปิดวันที่ 21 มกราคม 2566 ได้รับความเมตตานุเคราะห์จากเจ้าประคุณ สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนกลาง เป็นประธานเปิดงานและมอบโล่ประทานจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก แก่หมู่บ้านรักษาศีล 5 ต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ 2565 ระดับจังหวัด 77 หมู่บ้าน ระดับภาค 18 หมู่บ้าน ระดับหน 4 หมู่บ้าน ซึ่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีหมู่บ้านหาดขาม หมู่ที่ 3 ต.หาดขาม อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นหมู่บ้านรักษาศีล 5 ต้นแบบระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยมีนายเทิดศักดิ์ อิ่มโอษฐ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 บ้านหาดขาม เข้ารับโล่เกียรติคุณ 
        ในการนี้ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ร่วมสนองงานคณะสงฆ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในการจัดนิทรรศการหมู่บ้านรักษาศีล 5 โดยมีการสรุปการดำเนินงานหมู่บ้านรักษาศีล 5 ต้นแบบ และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สัมมาชีพชุมชน หมู่บ้านรักษาศีล 5 ต้นแบบ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 - 2565 ได้แก่ หมู่บ้านนาล้อม ปี พ.ศ. 2563 หมู่บ้านทุ่งสะท้อน ปี พ.ศ. 2564 โดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 100 พันมะพร้าวไทย และบ้านหาดขาม ปี พ.ศ. 2565 ซึ่งงานมหกรรมดังกล่าวจัดตั้งแต่วันที่ 21 - 25 มกราคม 2566 โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อยู่ปฏิบัติหน้าที่ในนิทรรศการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ต้นแบบ และการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สัมมาชีพชุมชน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 216,088