วันที่ 19 ม.ค. 2566 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ วัดกุยบุรี อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

***วันที่ 19 ม.ค. 66 เวลา 14.00 น. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำเดือน มกราคม 2566 และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ วัดกุยบุรี อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยได้รับเมตตาจากพระราชรัตนวิสุทธิ์ เจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เจ้าอาวาสวัดกุยบุรี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ โดยมีนายเสถียร เจริญเหรียญ ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หัวหน้าส่วนราชการ ส่วนราชการ ข้าราชการ พุทธศาสนิกชน และพระสงฆ์ โครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน

*** ในการนี้ นางพิชชาวริน ชนะคุ้ม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวรายงานการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลฯ ต่อประธานในพิธี โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปฏิบัติพิธีร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และเจ้าหน้าที่สำนักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้กำหนดให้วัดของเจ้าคณะจังหวัดทั้งสองนิกาย รองเจ้าคณะจังหวัด และทุกอำเภอหมุนเวียนเป็นเจ้าภาพจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ โดยในเดือนมกราคม 2566 วัดกุยบุรีเป็นเจ้าภาพในการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ดังกล่าว

>>>ภาพ : สนง.วัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และ สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

>>>รับชมภาพข่าวเพิ่มเติมทางเพจ Facebook สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 216,073