พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการ โปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ "พระราชสุทธิโมลี" เจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ธ) เจ้าอาวาสวัดธรรมิการามวรวิหาร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็น "พระเทพวชิรสุธี"

     พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการ โปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์
"พระราชสุทธิโมลี"
เจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ธ) เจ้าอาวาสวัดธรรมิการามวรวิหาร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เป็น "พระเทพวชิรสุธี"

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขอกราบถวายมุทิตาสักการะด้วยความเคารพอย่างสูง


บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 182,421