วันที่ 27 ต.ค.2565 ผอ.พศจ.ประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมประชุมคณะสงฆ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อการบริหารจัดการที่ดีในการคณะสงฆ์ ณ วัดกุยบุรี อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

      วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2565 เวลา 14.00 น. พระราชรัตนวิสุทธิ์ เจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เจ้าอาวาสวัดกุยบุรี จัดประชุมคณะสงฆ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อการบริหารจัดการที่ดีในการคณะสงฆ์ ณ วัดกุยบุรี อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยมีเจ้าคณะอำเภอ และรองเจ้าคณะอำเภอ ทุกอำเภอ เข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
      ในการนี้ นางณภัสนันท์ ฉัตรธนาภัคสิริ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว และได้นำเรียนเกี่ยวกับมติมหาเถรสมาคม ระเบียบ แนวทาง และภารกิจสำคัญที่เกี่ยวข้องกับคณะสงฆ์ 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 182,452