วันที่ 25 ต.ค.2565 พศจ.ประจวบคีรีขันธ์ จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำของบประมาณเงินอุดหนุนเพื่อการบูรณปฏิสังขรณ์ กรณีของสำนักปฏิบัติธรรม และโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา และคณะกรรมการพิจารณาคำของบประมาณเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

    วันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30 น. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำของบประมาณเงินอุดหนุนเพื่อการบูรณปฏิสังขรณ์ กรณีของสำนักปฏิบัติธรรม และโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา และคณะกรรมการพิจารณาคำของบประมาณเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมสิงขร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีนายกิตติพงศ์ สุขภาคกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธาน พร้อมด้วย พระมหาศราวุธ สราวุฑฺโฒ เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นางณภัสนันท์ ฉัตรธนาภัคสิริ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายเกษม ราษฎร์ธนารักษ์  ผู้แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 182,520