กิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์พระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาผ่านโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตอน "โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร"

กิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์พระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาผ่านโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตอนที่ 2


"โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริศูนย์ศิลปาชีพบางไทร" 

 

ที่มา : RAMA Channel


บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 834,495