สื่อถอดบทเรียนความสำเร็จเชิงประจักษ์ เรื่อง “การดำเนินการตามตัวชี้วัด  ร้อยละของวัดที่มีข้อมูลรายงาน บัญชีรายรับ – รายจ่าย”

สื่อถอดบทเรียนความสำเร็จเชิงประจักษ์ เรื่อง “การดำเนินการตามตัวชี้วัด  ร้อยละของวัดที่มีข้อมูลรายงาน บัญชีรายรับ – รายจ่าย” ของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์


image วิดีโอ

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 182,463