ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ไฟล์เอกสารประกอบ
ประกาศงานจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ปีงบ 66 (30 ก.ย.65) |
ประกาศงานจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด ปีงบ 66 (30 ก.ย.65) |
ประกาศงานซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงไม่ถึง 10000 ลิตร ปีงบ 66 (2 พ.ย.65) |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ปีงบ (8 พ.ย.65) |

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 182,402