ทะเบียนวัดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ทะเบียนวัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ http://binfo.onab.go.th/Temple/Dashboard.aspx


ไฟล์เอกสารประกอบ
xlsx ทะเบียนวัดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ข้อมูลจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (excel ณ วันที่ 13 ส.ค.2564) |
pdf ทะเบียนวัดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ข้อมูลจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (PDF ณ วันที่ 13 ส.ค.2564) |

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 833,880