ทำเนียบพระสังฆาธิการ (ธ)

 ทำเนียบพระสังฆาธิการ (ธ) 

 เจ้าคณะภาค ๑๔-๑๕ (ธรรมยุต) 


พระราชสารสุธี
เจ้าคณะภาค ๑๔-๑๕ (ธ)

พระศรีมงคลเมธี
รองเจ้าคณะภาค ๑๔-๑๕ (ธ)

      พระสังฆาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ธรรมยุต) 

  

  พระราชสุทธิโมลี
 เจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ธ)

พระครูสันติธรรมานุยุต
เจ้าคณะอำเภอหัวหิน (ธ)

                    

                          พระครูโอภาสธรรมวงศ์
                         เจ้าคณะอำเภอกุยบุรี (ธ)

พระครูมนูญธรรมากร
เจ้าคณะอำเภอเมืองประจวบฯ (ธ)

 

 

 

 

 


image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 182,520