วันที่ 26 ต.ค.66 เวลา 13.00 น. พศจ.ประจวบคีรีขันธ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบนักธรรมตรี ประจำปีการศึกษา 2566 ณ สนามสอบนักธรรมชั้นตรีประจำอำเภอบางสะพานน้อย สนามสอบนักธรรมชั้นตรีประจำอำเภอบางสะพาน และสนามสอบนักธรรมชั้นตรีประจำอำเภอทับสะแก

วันที่ 26 ตุลาคม 2566 เวลา 13.00 น. นางพิชชาวริน ชนะคุ้ม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้ นางสาวเจนจิรา สุริสาร นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบนักธรรมตรี ประจำปีการศึกษา 2566 สนามสอบนักธรรมชั้นตรีประจำอำเภอบางสะพานน้อย ณ วััดดอนมะกอก อำเภอบางสะพานน้อย โดยมี พระครูอาทรวรธรรม เจ้าคณะอำเภอบางสะพานน้อย เป็นประธานสนามสอบ ต่อจากนั้นลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบนักธรรมชั้นตรีประจำอำเภอบางสะพาน ณ วัดทางสาย อำเภอบางสะพาน โดยมี พระครูเมตตาปุญโญภาส เจ้าคณะอำเภอบางสะพาน  เป็นประธานสนามสอบ  และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบนักธรรมชั้นตรีประจำอำเภอทับสะแก ณ วัดอ่างสุวรรณ อำเภอทับสะแก โดยมี พระครูผาสุกวิหารการ เจ้าคณะอำเภอทับสะแก เป็นประธานสนามสอบ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 834,163