วันที่ 25 ต.ค.66 เวลา 12.30 น. ผอ.พศจ.ประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบนักธรรมตรี ประจำปีการศึกษา 2566 ณ สนามสอบนักธรรมชั้นตรีประจำอำเภอกุยบุรี และสนามสอบนักธรรมชั้นตรีประจำอำเภอสามร้อยยอด

 วันที่ 25 ตุลาคม 2566 เวลา 12.30 น. นางพิชชาวริน ชนะคุ้ม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบนักธรรมตรี ประจำปีการศึกษา 2566 ณ สนามสอบนักธรรมชั้นตรีประจำอำเภอกุยบุรี วััดวังยาว อำเภอกุยุบรี โดยมีพระครูโกศลศุภกิจ  เจ้าคณะอำเภอกุยบุรี เป็นประธานสนามสอบ และได้รับเมตตาจากพระปัญญารัตนากร ผู้ช่วยเลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง เป็นประธานพิธีเปิดสอบ ต่อจากนั้นพระปัญญารัตนากร ผู้ช่วยเลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง พร้อมด้วยพระมหาศราวุธ สราวุฑฺโฒ เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นางพิชชาวริน ชนะคุ้ม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และข้าราชการในสังกัด ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบนักธรรมชั้นตรีประจำอำเภอสามร้อยยอด ณ วัดสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด โดยมีพระครูปัญญาชยาภรณ์ เจ้าคณะอำเภอสามร้อยยอด เป็นประธานสนามสอบ ซึ่งการสอบดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 834,495