วันที่ 24 ต.ค.66 เวลา 12.30 น. ผอ.พศจ.ประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบนักธรรมตรี ประจำปีการศึกษา 2566 ณ สนามสอบนักธรรมชั้นตรีประจำอำเภอหัวหิน และสนามสอบนักธรรมชั้นตรีประจำอำเภอปราณบุรี

    วันที่ 24 ตุลาคม 2566 เวลา 12.30 น. นางพิชชาวริน ชนะคุ้ม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบนักธรรมตรี ประจำปีการศึกษา 2566 ณ สนามสอบนักธรรมชั้นตรีประจำอำเภอหัวหิน ณ วััดบุษยะบรรพต อำเภอหัวหิน โดยมี พระครูวิจิตรธรรมวิภัช เจ้าคณะอำเภอหัวหิน เป็นประธานสนามสอบ พร้อมด้วยพระครูสิริศุภกิจ รองเจ้าคณะอำเภอหัวหิน และคณะสงฆ์ในพื้นที่ ต่อจากนั้นลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบนักธรรมชั้นตรีประจำอำเภอปราณบุรี ณ วัดหนองตาแต้ม อำเภอปราณบุรี โดยมี พระครูอาทรคีรีรักษ์ เจ้าคณะอำเภอปราณบุรี  เป็นประธานสนามสอบ พร้อมด้วยพระครูวิริยาธิการี รองเจ้าคณะอำเภอปราณบุรี และคณะสงฆ์ในพื้นที่ ซึ่งการสอบดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 833,880