วันที่ 18 กันยายน 2566 คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ ประจำหนกลาง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการฯ หมู่บ้านรักษาศีล 5 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ วัดตาลเจ็ดยอด บ้านตาลเจ็ดยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

     วันที่ 18 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ ประจำหนกลาง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการฯ หมู่บ้านรักษาศีล 5 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ วัดตาลเจ็ดยอด บ้านตาลเจ็ดยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยได้รับเมตตาจากพระธรรมวชิรสิทธาจารย์ เจ้าคณะภาค ๑๕ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย พระเทพปวรเมธี รองเจ้าคณะภาค ๑๕ ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ฯ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” หนกลาง พร้อมคณะกรรมการฯ ส่วนกลาง คณะกรรมการฯ หนกลาง พระเทพวชิรสุธี เจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ธ) พระราชรัตนวิสุทธิ์ เจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พระศรีปริยัติเมธี รองเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พระเมธีคุณาภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เจ้าคณะอำเภอทุกอำเภอ เจ้าคณะตำบลในอำเภอสามร้อยยอด พระมหาจำนงค์ จรณธมฺโม เจ้าอาวาสวัดตาลเจ็ดยอด พร้อมด้วยคณะสงฆ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  โดยมีนายสมชัย เลิศประสิทธิพันธ์ รองอธิบดีกรมการปกครอง ผู้แทนปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย ว่าที่พันตรี อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายองครักษ์ ทองนิรมล รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายมนต์ชัย หนูสาย นายอำเภอสามร้อยยอด นางพิชชาวริน ชนะคุ้ม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ข้าราชการ นักเรียนและประชาชน ถวายการต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมโครงการ ฯ และร่วมรับการตรวจเยี่ยมโครงการฯ ในการนี้ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปฏิบัติหน้าที่และสนองงานคณะสงฆ์ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการฯ หมู่บ้านรักษาศีล 5 ดังกล่าว


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 834,495