วันที่ 13 ต.ค.66 เวลา 14.30 น. พิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาส วันนวมินทรมหาราช สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ วัดคลองวาฬ พระอารามหลวง

    วันที่ 13 ตุลาคม 2566 เวลา 14.30 น. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดพิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาส วันนวมินทรมหาราช สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ วัดคลองวาฬ พระอารามหลวง โดยได้รับความเมตตานุเคราะห์จากพระธรรมวชิรสิทธาจารย์ เจ้าคณะภาค 15 เจ้าอาวาสวัดคลองวาฬ พระอารามหลวง ในการจัดพิธีดังกล่าว โดยมีพระเมธีคุณาภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ว่าที่พันตรี อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ประชาชน เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน 
    ในการนี้ นางพิชชาวริน ชนะคุ้ม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมพิธีและปฏิบัติพิธีในพิธีดังกล่าว


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 834,163