ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ไฟล์เอกสารประกอบ
pdf ประกาศงานจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ปีงบ 66 (30 ก.ย.65) |
pdf ประกาศงานจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด ปีงบ 66 (30 ก.ย.65) |
pdf ประกาศงานซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงไม่ถึง 10000 ลิตร ปีงบ 66 (2 พ.ย.65) |
pdf ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ปีงบ 66 (8 พ.ย.65) |
pdf ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ปีงบ 66 (13 ธ.ค. 65) |
pdf ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องถ่ายเอกสาร ปีงบ 66 (20 ก.พ. 66) |
pdf ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุไฟฟ้า และวัสดุงานครัว ปีงบ 66 (22 ก.พ. 66) |
pdf ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงไม่ถึง 10,000 ลิตร ฯ ปีงบ 66 (19 มิ.ย.66) |

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 834,163