ทำเนียบพระสังฆาธิการ

 ทำเนียบพระสังฆาธิการ 

 เจ้าคณะใหญ่หนกลาง


สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี
เจ้าคณะใหญ่หนกลาง

 

 เจ้าคณะภาค ๑๕ (มหานิกาย) 


พระเทพสิทธิวิมล
เจ้าคณะภาค ๑๕

พระเทพปวรเมธี
รองเจ้าคณะภาค ๑๕

   

    พระสังฆาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (มหานิกาย) 

  

  พระราชรัตนวิสุทธิ์
 เจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

พระศรีปริยัติเมธี
 รองเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

พระเมธีคุณาภรณ์ 
รองเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 

 

 

พระครูวิจิตรธรรมวิภัช
เจ้าคณะอำเภอหัวหิน

พระครูอาทรคีรีรักษ์
เจ้าคณะอำเภอปราณบุรี

พระครูปัญญาชยากรณ์
เจ้าคณะอำเภอสามร้อยยอด


พระครูโกศลสุภกิจ
เจ้าคณะอำเภอกุยบุรี


พระครูอาทรสาธุกิจ
เจ้าคณะอำเภอเมืองประจวบฯ


พระครูผาสุกวิหารการ
เจ้าคณะอำเภอทับสะแก

พระครูเมตตาปุญโญภาส 
เจ้าคณะอำเภอบางสะพาน

 

 

 

พระครูอาทรวรธรรม
เจ้าคณะอำเภอบางสะพานน้อย

                   

 


image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 834,495