วันที่ 23 ม.ค.66 ผอ.พศจ.ประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิพากษ์แผนแม่บทการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ พ.ศ.2566 - 2580 ในเขตปกครองคณะสงฆ์ หนกลาง ณ สิริบูรพาธรรมสถาน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2566 นางพิชชาวริน ชนะคุ้ม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิพากษ์แผนแม่บทการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ พ.ศ.2566 - 2580 ในเขตปกครองคณะสงฆ์ หนกลาง เพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนงานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีประสิทธิภาพ ณ สิริบูรพาธรรมสถาน ตำบลบึง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี


image รูปภาพ
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 216,076