Get Adobe Flash player

เจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์


พระพรหมเวที

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๑๕


พระเทพสิทธิวิมล
เจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์


 

พระราชสุทธิโมลี
เจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์(ธ)ผู้บริหารระดับจังหวัด

ดร.พัลลภ สิงหเสนี

ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 

นายวิวัฒน์ วันกุมภา

ผอ.สนง.พศจ.ประจวบคีรีขันธ์

หนังสือธรรมะ


 กดเม้าท์อ่านคู่มือมนุษย์

Login FormHome ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ใบสมัครโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5

ดาวโหลดใบสมัครบัญทึกข้อตกง MOU

ดาวโหลดใบสมัครโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5 สำหรับครอบครัวและสมาชิกครอบครัว

ดาวโหลดใบสมัครโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5 สำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา

ดาวโหลดใบสมัครโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5 สำหรับหมู่บ้านชุมชน

ดาวโหลดใบสมัครโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5 สำหรับตำบล

ดาวโหลดใบสมัครโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 สำหรับสถานศึกษา

ดาวโหลดใบสมัครโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5 สำหรับหน่วยงาน

 

ศูนย์ HOTLINE แจ้งภัยทางพระพุทธศาสนา

 

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดศูนย์ HOTLINE แจ้งภัยทางพระพุทธศาสนา ที่โทรศัพท์/โทรสาร     หมายเลข ๐ ๓๒๖๐ ๔๖๓๗

 

ลงนามถวายพระพรบริการข้อมูลข่าวสาร       เลือกคำศัพท์ตามตัวอักษร
                      
                      
           
โดยพระธรรมกิตติวงศ
ขอขอบคุณ
สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง
เอื้อเฟื้อข้อมูล

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

ลิ้งค์ส่วนราชการ